NƯỚC LAVIE 19 LÍT

Tên mặt hàng: Nước khoáng Lavie bình lớn
Hãng sản xuất          :  Lavie
Dung tích                 :
19 lít
Xuất xứ                    :  Việt Nam

Giá Bán                    : 47.000 đồng/ bình

Mua một lần 3 bình trở lên giá : 44.000 đồng/ Bình
Tên mặt hàng: Nước khoáng Lavie bình lớn
Hãng sản xuất          :  Lavie
Dung tích                 :
19 lít
Xuất xứ                    :  Việt Nam

Giá Bán                    : 47.000 đồng/ bình

Mua một lần 3 bình trở lên giá : 44.000 đồng/ Bình

NƯỚC LAVIE 1,5 LÍT

Tên mặt hàng: Nước khoáng Lavie chai 1,5 lít
Hãng sản xuất          :  Lavie
Dung tích                 :
1,5 lít
Xuất xứ                    :  Việt Nam

Mô tả                        : Thùng 12 chai
Giá Bán                     : 
90.000 VNĐ
Tên mặt hàng: Nước khoáng Lavie chai 1,5 lít
Hãng sản xuất          :  Lavie
Dung tích                 :
1,5 lít
Xuất xứ                    :  Việt Nam

Mô tả                        : Thùng 12 chai
Giá Bán                     : 
90.000 VNĐ

NƯỚC LAVIE CHAI 500ml

Tên mặt hàng: Nước khoáng Lavie chai 500ml
Hãng sản xuất          :  Lavie
Dung tích                 :
500 ml
Xuất xứ                    :  Việt Nam

Mô tả                        : Thùng 24 chai
Giá Bán                     :
 90.000 VNĐ

Tên mặt hàng: Nước khoáng Lavie chai 500ml
Hãng sản xuất          :  Lavie
Dung tích                 :
500 ml
Xuất xứ                    :  Việt Nam

Mô tả                        : Thùng 24 chai
Giá Bán                     :
 90.000 VNĐ

NƯỚC KHOÁNG LAVIE 350 ML

Tên mặt hàng: Nước khoáng Lavie chai nh
Hãng sản xuất          :  Lavie
Dung tích                 :
350 ml
Xuất xứ                    :  Việt Nam

Mô tả                        : Thùng 24 chai
Giá Bán                     :
 80.000 VNĐ


Tên mặt hàng: Nước khoáng Lavie chai nh
Hãng sản xuất          :  Lavie
Dung tích                 :
350 ml
Xuất xứ                    :  Việt Nam

Mô tả                        : Thùng 24 chai
Giá Bán                     :
 80.000 VNĐ


NƯỚC VĨNH HẢO

Tên mặt hàng: Nước Vĩnh Hảo
Hãng sản xuất          :  Vĩnh Hảo
Dung tích                 :
20 lít
Xuất xứ                    :  Việt Nam

Giá Bán                    :
47.000 đồng

Tên mặt hàng: Nước Vĩnh Hảo
Hãng sản xuất          :  Vĩnh Hảo
Dung tích                 :
20 lít
Xuất xứ                    :  Việt Nam

Giá Bán                    :
47.000 đồng

NƯỚC BIRICO

 Tên mặt hàng: Nước tinh khiết Birico
Hãng sản xuất          :  Birico
Dung tích                 :
21 lít
Xuất xứ                    :  Việt Nam

Giá Bán                     :
15.000 đồng

Mua 03 bình một lần giá : 12.000 đồng

 Tên mặt hàng: Nước tinh khiết Birico
Hãng sản xuất          :  Birico
Dung tích                 :
21 lít
Xuất xứ                    :  Việt Nam

Giá Bán                     :
15.000 đồng

Mua 03 bình một lần giá : 12.000 đồng

 
2011 Nước Khoáng Lavie | Blogger Templates for Over 50 Chat Sponsors: Short People Club, Michigan Mechanical Engineer Jobs, California Dietitian Jobs